Amerikanske h ren pa mandag kunngjorde at 1. Cavalry-avdeling vil distribuere 4.500 soldater til Sor-Korea neste ar som en del av rotasjonen av styrker til stotte for U.S. Forces Korea.

Det forste Armored Brigade Combat Team vil distribuere tidlig i 2016, sa tjenesten i en pressemelding.

«Den forste kavaleringsdivisjonen gjenspeiler gjensidig forpliktelse mellom Republikken Korea og USA ved a gi fortsatt stotte med en rotasjonsstyrke som erstatter Black Jack-brigaden, sier generaladvokat Michael Bills, generalsekret ren for den forste kavaleredivisjonen, sa i utgivelsen.

«Ironhorse-brigaden er klar til a bidra til a opprettholde fred og sikkerhet pa den koreanske halvoya,» sa han.

I andre nylige distribusjonsnyheter annonserte tjenesten i begynnelsen av november at 500 soldater fra den 101. luftbarne avdelingen (Air Assault) skulle distribuere til Irak og Kuwait tidlig neste ar for a gi rad til og bista irakiske sikkerhetsstyrker.

Det 101. hovedkvarteret vil pata seg rollen Kombinert Joint Forces Land Component Command-Irak, som erstatter den 82. Airborne Division hovedkvarteret.

I lopet av ni maneders distribusjon vil divisjonens hovedkvarter gi kommandoen og kontrollen over koalisjonstropper som trener, radgiver og bistar irakiske styrker som en del av Operasjonsherrerlig Opplosning.

Om lag 1300 paratroopers fra 3. Brigade Combat Team i 82nd Airborne Division, kom nylig tilbake fra en ni maneders oppdrag a trene irakiske h renheter som en del av radgivnings- og bistandsoppdraget. Under denne distribusjonen dannet 3. BCT i lag og bidro til a trene om 12 400 nye irakiske soldater. Lagene jobbet ogsa hver dag med irakisk jordstyrker kommando.