Bruker vi mer tid i positive eller negative teller?

Dette er ikke en spesielt nyttig side & # 151; men sporsmalet kommer opp igjen og igjen, og svaret er mer komplekst enn det kan antas. Det foles som om den sanne tellingen tilbringer mer tid pa negativt territorium enn positivt territorium. Er dette sant? Forst, hvis du teller etar, er dette helt klart sant som du alltid integeriserer tellingen nedover. Men antar at du avkorter, som ville runde positive teller ned og negative teller opp? Og antar at du beregner de resterende kortene i skoen noyaktig og ikke bruk et kuttkort, fjerner virkninger av estimering og kuttkortseffekten (diskuteres i et senere kapittel)?

Diagrammet til hoyre er som det tidligere True Count Frequency-diagrammet, bortsett fra at det har blitt brettet i halv for a bedre sammenligne positive og negative teller. Den rode linjen viser de positive sanne teller for teller med storrelser pa 1 til 7, og den gronne linjen viser negative teller for de samme storrelsene. Det vi ser i dette diagrammet er et storre antall -1, og deretter 1 teller.

Hva er prosentene?

Det er vanskelig a se forskjellene i storre storrelsesorden i det forste diagrammet. For a fa et bedre kikk pa disse tallene, la oss ta noyaktig samme data, men opprett et prosentvis diagram. I dette diagrammet ser vi at 60% av ekte teller av storrelsesorden 7 er positive og 40% negative. Vesentlig mer hoye positive teller eksisterer enn lave negative teller av samme storrelsesorden. Men sa er det fa teller av det store en storhet i det hele tatt. Pa den annen side forekommer noe flere teller av -1 og -2 enn +1 og +2.

Hva betyr alt dette?

Hvorfor er det sann? I dette diagrammet vil vi se pa frekvensene til det siste kortet som er delt ut i en runde med en og syv spillere. Det vi ser er at det siste kortet dealt er mer sannsynlig a v re et hoyt kort enn et lavt kort. Dette er ikke overraskende da en ti er mer sannsynlig a forarsake bust eller slutthand, men en deuce vil sannsynligvis ringe til en annen tegning. Antall spillere pavirker disse prosentene fordi forhandleren folger forskjellige regler enn en Basic Strategy-spiller. Siden den vanligste tellingen er null, og det vanligste siste kortet som er delt i en runde, er hoyt, er det flere -1 tall enn +1 teller i starten av en runde. Pa den annen side, nar en runde inneholder sma kort, inneholder den ofte mange sma kort, da sma kort kan resultere i hender med mange kort. Det er derfor flere teller pa +7 enn -7.

The True Count-teorien forteller oss at i slutten av hver runde, vil gjennomsnittlig sanntall v re null. Er dette brudd pa TC-setningen? Nei. Fordi selv om antall runder som starter med en negativ telling er storre enn antall runder som starter med en positiv telling, er gjennomsnittlig telling fortsatt null. Overskuddet negativene pa -1 og -2 balanserer overskytende positive ved +3 og hoyere. TC-setningen sier ikke at fordelingen av negative og positive teller er den samme.

Sim detaljer.

Seks dekk, S17, DAS, LS, faste runder, Hi-Lo max indekser, trunk, eksakte kort En og syv spillere To milliard runder hver.

opphavsrett og kopi; 2007, Norm Wattenberger, Alle rettigheter reservert.