Fremtidige losninger i dag.

Vi ved Evolution Security Services bruker de nyeste teknikker og utstyr for a sikre trygghet.

Papirlose rapporter er tilgjengelige for a bli vist pa nettet nar det passer deg. Bilder er en av vare storste eiendeler. De registrerer skade pa eiendom, bevis eller gjentatte lovbrytere. ProxyGuard-systemet gir deg mulighet til a motta en detaljert rapport om hvor sikkerhetsoffisoren var pa et bestemt tidspunkt pa eiendommen din.

For a v re best, ma du trene det beste!

Kontinuerlig oppl ring ved lovhandhevelse og tidligere rettshandhevelse holder vaktene oppdatert pa metoder for arrestering, gjeldende lover og nye verktoy for handel. De er alle lisensiert for a bruke trukket forsvar, kjemisk forsvar og skytevapen om nodvendig. Vi beholder sine ferdigheter skarpe nar du utforer sok, bade eiendom, personell eller kjoretoy.

Fleksibilitet av service.

Vi innser at hver klient har unike behov. Vi innser ogsa at over tid kan disse behovene endres. For a imotekomme vare kunder tilbyr vi en kombinasjon av tjenester for a mote disse behovene. Vi gir ogsa muligheten til a oke eller redusere servicenivaet etter hvert som kravene endres.

Grunnleggere Biografi.

Pa grunn av var bakgrunn i rettshandhevelse og milit r, innser vi en hoyere standard for rekruttering av ansatte, og deres kontinuerlige oppl ring.

4 ar i den milit re P.O.S.T-sertifisert (Full 1050 timer med politiakademi-oppl ring) 8 ar i sikkerhetsbransjen Fodt og oppvokst i California Arbeidet i Customer Relations Field for 9 ar.

7 ar som politimann 5 ar i sikkerhetsbransjen Fodt og oppvokst i California Arbeidet i Customer Relations Field i 12 ar.

Fra Sikkerhetsblogg.

Fra begynnelsen av hosten vil Evolution Security Services v re stolt av a betjene staten.

Gratulerer til offiser David Mendoza for a bli tildelt ansatt i kvartalet.

Evolution Security Services onsker a onske alle trygge og glade.