2018 vil ikke v re aret for «New Malcolm» eller «gammel Malcolm». Men det kan v re aret for ‘toff Malcolm.’

Kameraene kan ha fanget Malcolm Turnbull jiving pa en Kings Cross Chapel-organisert street party pa julaugen, men hans radgivere bruker pause for a undersoke «toffe Malcolm ‘alternativer for 2018. Disse inkluderer ramping opp av de politiske innsatsen for a avslore hva Liberals hape er en dodelig feil i opposisjonsleder Bill Shortens appell som vi n rmer oss forretningsendensen av den politiske syklusen.

Australias «Kina-problem» er imidlertid truende som den mest forestaende «toffe Malcolm-testen». Ministrene sperrer for en mulig tilbakebetaling fra var viktigste okonomiske partner.

Dette kan inkludere en «spontan» tilbaketrekking av ordrer for hoyt bearbeidet australsk landbrukseksport, eller en kraftig nedgang i kinesiske studentnumre eller i kinesiske turister som kommer til Australia. Eller det kan inneb re en kombinasjon av alle tre over hva kineserne ringer «grunnlose og ubegrunnede merknader» som kan «sabotere forholdet mellom Kina og Australia.»

Hovedarsaken er Turnbull-regjeringens nye utenlandske forstyrrelseslover, som ble introdusert i parlamentet 5. desember. De kommer i kjolvannet av disgraced tidligere arbeiders Senator Sam Dastyaris kinesiske donasjonskandale, og inkluderer et forbud mot utenlandske donasjoner til australske politiske partier, en apenhetsregister for de som handler pa vegne av utenlandske myndigheter og andre nye kriminelle handlinger som klemmer seg pa spionasje og handelshemmeligheter.

Relaterte sitater.

Firma profil.

Statsminister Turnbull utelukket ikke Kina mens han introduserte disse foreslatte nye lover, men interessant, forventet han den sannsynlige lopet av dagens spenning mellom Kina og Australia under hans hovedtal pa Shangri La Dialogue i Singapore i juni.

Kinas utfordring.

«Noen frykter at Kina vil forsoke a palegge en siste Monroe-doktrin pa denne halvkule for a dominere regionen, marginalisere rollen og bidraget fra andre nasjoner, spesielt USA,» sa Turnbull til motet.

«Et slikt morkt syn pa var fremtid ville se Kina isolere de som star i motsetning til eller ikke er i samsvar med sine interesser, mens de bruker den okonomiske fordelen for a belonne de som taper linjen.»

Men «et tvangs-Kina vil finne sine naboer til a motsta krav som de cede deres selvstendighet og strategiske plass, og se til a motvirke Beijings makt ved a styrke allianser og partnerskap mellom seg selv og spesielt med USA.»

I mellomtiden er konsensusen at den kinesiske presidenten Xi Jinping blir mer selvsikker nar Kinas okonomi n rmer seg paritet med USA, og ifolge noen estimater vil det v re dobbelt sa stor som Amerika i 2030. En annen, kontrasterende oppfatning er at angst over hoyere gjeldsnivaer og nedgang i vekstratene ligger bak en assertiv kinesisk posisjon over saker som Sor-Kinahavet, og mer undertrykkelse hjemme.

I folge denne fortellingen er Xis problem at «den kinesiske kommunistpartiet ikke kan fortsette a bruke lante penger til a bygge ting ettersom spillet av innhostingsokonomi blir stadig mindre effektivt med hver ekstra dollar brukt», som Angus Grigg, Den tidligere AFR-korrespondenten i Shanghai satte den i papirets 23. desember-utgave.

En mer teksturert analyse burde bidra til a n rme seg dagens spenninger, inkludert det faktum at vi har v rt der for. I 2008-9 ble forholdet fryktet over fengslingen av den kinesiske baserte Rio Tinto-minedirektoren Stern Hu, en tale da statsminister Kevin Rudd ved Beijing University, som aggressivt oppkalt Kina over menneskerettighetsbrudd i Tibet, og besoket til Australia av lederen av anti-Kina World Uyghur Congress, Rebiya Kedeer.

Ansatte sprak som minner om det som brukes av kinesiske statsmedier i dagens spytt, lanserte det engelske spraket China Daily hva det kalte Australias «syndofobiske politikere» for a hylle det det kalte en «terrorist».

White Paper prognose.

Men det var 2009 australske forsvarsvitboken som forarsaket den storste spenningen. Det foreslo en betydelig okning i Australias luft- og marinekraft som folge av Kinas okte milit re tilstedev relse i regionen, som faktisk har blitt opphisset betydelig i de mellomliggende atte arene. Vitboken forutsetter Kina vil bli Asias sterkeste milit re makt «med en betydelig margin.»

«Den viktigste oppgave for ADF er a avskrekke og beseire v pnede angrep mot Australia ved a drive uavhengige milit re operasjoner uten a stole pa kampene eller kampstottene i andre land», ifolge vitboken. «Dette betyr at ADF ma kunne kontrollere vare luft- og sjotiln rminger mot troverdige motstandere i forsvaret av Australia, i den grad det er nodvendig for a beskytte vart territorium.»

I lopet av de neste manedene spilte Rudd-regjeringen offentlig ut rapporter om en fiendtlig kinesisk reaksjon pa den australske forsvarsvitboken, mens de hemmelig informerte USA om at Beijing hadde truet at Australia ville «lide konsekvensene» hvis referanser til Kina ikke ble vannet ned.

Hemmelige kabler mellom Canberra og Washington oppnadd av Wikileaks og publisert i The Age i 2010 viser at amerikanske tjenestemenn har kontrast til Australias offentlig avslappede offisielle posisjon med den private alarmen til senioransatte over den kinesiske reaksjonen.

«Selv om den australske forsvarsstyrken, Chief Air Chief Air Chief Marshall Angus Houston, fortalte media at kineserne ikke uttrykte bekymring over papiret da de ble informert om papirets utgivelse, rapporterte pressemeldinger og annen rapportering at Beijing reagerte sv rt negativt pa konsekvensene det kunne utgjore en trussel «, en offisiell amerikansk kabel datert 13. mai 2009, som ble oppnadd av WikiLeaks og senere rapportert i The Age, uttalt.

Forholdet var faktisk sviktet, men begge parter innsa at det var for mye pa spill, og det ble simmet ned. Et forseggjort diplomatisk minuett, organisert av diplomater og kinasentriske akademikere pa begge sider, ble lansert av et forsonende tale da utenriksminister Stephen Smith ved ANU, og ble snart gjengitt pa kinesisk side.

Lysere utsikter hjemme.

En ny oppfatning er at kineserne for tiden forteller den samme historien om det siste spyttet – men med 50 nyanser av retorisk gra – gjennom offisielle kanaler, kinesiske medier, pa akademiske konferanser i Kina og Australia, og gjennom orienteringer for australske journalister. Denne oppfatningen er at Australia er umodent i sin ledelse av forholdet, er for impulsiv i sine reaksjoner, og forblir for beholden til USA.

Det eneste tilfellet for den kinesiske siden i denne typen scenario er a sikre at relasjonen til USA er sa sterk som mulig, og Australia vil folge dette mer positive kurset.

Det vil v re interessant a se hvordan ‘toff Malcolm’ handterer saken, inkludert det apenbare kinesiske sveipet mot Australias mangel pa utenrikspolitisk uavhengighet.

Innenfor har Turnbull bedre muligheter. Han har strommet balsam over koalisjonens divisjoner pa energipolitikken med sin nye energilandring, okonomien ser opp med sterkere sysselsettingsnummer, tidligere statsminister Tony Abbott er en redusert, men pa ingen mate irrelevant, tvinge; og Turnbull avsluttet aret med et hoyt notat med sin avgjorende seier i 16. desember Bennelong ved valg.

N rmer seg hans 28. maned pa kontoret, er «toff Malcolm» som en av de bergarter du ser pa den australske kysten. Konstant pounding fra den politiske surferen har slatt ned hans skarpe kanter, men han star fortsatt, og nar den (politiske) tidevannet ebbs tar han mer form og form mot horisonten.