Obligatorisk informasjon.

A bestille med Cisco ma vi folge!

Gra marked.

Hva er Gray Market?

Hjem / Routere / Moduler & amp; Tilbehor / HWIC-2SHDSL-RF.

Cisco & reg; Integrerte Services Routers tilbyr et bredt utvalg av WAN-tilkoblingsmoduler for a imotekomme rekkevidden av applikasjonsbehov i kundenettverk. Cisco 2- og 4-par symmetriske hoyhastighets-DSL-hoyhastighets WAN-grensesnittkortene tilbyr G.SHDSL-basert WAN-tilkobling for modul re rutere som brukes i sma og mellomstore bedrifter og virksomhetsavdelinger.

Figur 1. Cisco 2-Par G.SHDSL HWIC (HWIC-2SHDSL)

Figur 2. Cisco 4-Par G.SHDSL HWIC (HWIC-4SHDSL)

&okse; Basert pa ITU-anbefaling G.991.2.

&okse; Tilbyr symmetriske WAN-hastigheter pa opptil 2.304 Mbps over et enkelt kobberpar og opptil 4.608 Mbps over to kobberpar ved hjelp av ITU-T G.991.2 vedlegg A og vedlegg B.

&okse; Tilbyr symmetriske WAN-hastigheter fra 768 kbps til 5 696 Mbps over et enkelt kobberpar og fra 1.536 til 11.392 Mbps over to kobberpar ved hjelp av ITU-T G.991.2 Vedlegg F og vedlegg G.

&okse; Tilbyr symmetriske WAN-hastigheter pa 2,304 Mbps per par opp til 9,2 Mbps over fire par pa 4-par HWIC (delenummer HWIC-4SHDSL) ved a binde med IMA versjon 1.1.

&okse; Gir M-pair-binding pa 4-par HWIC (HWIC-4SHDSL) ved hjelp av vedlegg F og vedlegg G med symmetriske WAN-hastigheter pa 768 kbps til 5,696 Mbps per par for M = 2 og 768 kbps til 4,096 Mbps per par for M = 3 og M = 4.

&okse; Stotter v skestrom (Seksjon A.5.3.3 i G.991.2)

&okse; Stotter G.SHDSL vedlegg A (US-signalering) og vedlegg B (europeisk signalering)

&okse; Stotter «Dying Gasp» pa HWIC-2SHDSL; bruker stromstatusbit (avsnitt 7.1.2.5.3 i G.991.2) for signalering.

&okse; Tilbyr muligheten til a konfigurere flere G.SHDSL HWICs per Cisco 1841, 2800 og 3800 Router chassis.

&okse; Gir overforing av talekvalitet over data via ATM Adaptation Layer 5 (AAL5) og Voice Over IP (VoIP) pa Cisco 1841 ISR og Cisco 2800 og 3800 Series ISRer; Legg merke til at innebygde taletjenester med digitale signalprosessorer, tale- og faksmoduler bare stottes pa Cisco 2800- og 3800-serien ISR-er.

&okse; Tilbyr omfattende ATM-klasse-of-service (CoS) og IP-kvalitet (QoS) -stotte.

&okse; Opprettholder opptil 8 permanente virtuelle kretser (PVCs) per HWIC.

&okse; Gir enkel RJ-11-kontakt pa 2-par HWIC (HWIC-2SHDSL) og enkelt RJ-45-kontakt pa 4-par HWIC (HWIC-4SHDSL)

&okse; 2- og 4-par G.SHDSL HWICs stottes pa alle modul re Cisco Integrated Services Routers: Cisco 1841, 2801, 2811, 2821, 2851, 3825 og 3845.

&okse; 2- og 4-par G.SHDSL HWICs stottes i alle Cisco IOS & reg; Programvarefunksjonssett.

&okse; Ruterne som er oppfort tidligere ma kjore Cisco IOS Software Special Release 12.4 (11) XJ for a stotte 2- og 4-par G.SHDSL HWICs. De vil ogsa bli stottet pa Cisco IOS Software Release 12.4 (6th) T og senere.

&okse; Systemet krever ikke ekstra flash eller DRAM-minne enn det angitte minimumsminne for de tidligere nevnte Cisco IOS-programvareutgivelsene.

&okse; 2- og 4-par G.SHDSL HWICs kan settes inn i ethvert HWIC-spor i de integrerte rutene.

Cisco Integrated Services Router med G.SHDSL HWIC applikasjoner.

Business-Class DSL med Backup WAN.

Differensierte tjenestetilbud gjennom IP og ATM QoS.

Konvertert plattform for sma og mellomstore bedrifter og n ringslivsapplikasjoner.

G.SHDSL-funksjonssammenligning mellom HWICs og WICs.

Tabell 1. Funksjonsjamforelse.

2- og 4-trads stotte.

Vedlegg A og vedlegg B.

Vedlegg F og vedlegg G.

M-parbinding med vedlegg F og vedlegg G.

Datakurser stottet med 2- og 4-par G.SHDSL HWIC.

Tabell 2. Datahastigheter for 2- og 4-par G.SHDSL HWICs.

Merk: Faktiske datahastigheter avhenger av faktorer som sloyfelengde, linjebetingelser, DSL Access Multiplexer (DSLAM) linjekort og brikkesett og datahastigheter som leveres av tjenesteleverandoren.

192 kbps til 2,304 Mbps per par opp til 9,2 Mbps over 4 par.

2-trads (1 par) Vedlegg A og vedlegg B.

192 kbps til 2,304.

192 kbps til 2,304 Mbps.

4-trads (2 par) Vedlegg A og vedlegg B.

384 kbps til 4,608 Mbps.

384 kbps til 4,608 Mbps.

M-par modus med vedlegg A og vedlegg B.

192 kbps til 2,304 Mbps per par.

2-trads (1 par) Vedlegg F og vedlegg G.

768 kbps til 5,696 Mbps.

768 kbps til 5,696 Mbps.

4-trads (2-par) vedlegg F og vedlegg G.

1.536 til 11.392 Mbps.

1.536 til 11.392 Mbps.

M-par modus med vedlegg F og vedlegg G.

Ikke stottet 1.

768 kbps til 5,696 Mbps per par (for M = 2)

768 kbps til 4,096 Mbps per par (for M = 3 og M = 4)

ATM-funksjoner og fordeler Sammendrag.

Tabell 3. ATM-funksjoner og fordeler med G.SHDSL HWICS.

ATM-trafikk UBR, UBR +, VBR-nrt, VBR-rt og CBR med trafikkforming.

Sikrer QoS-garantier for trafikk i sanntid, med mulighet til a sende trafikk over riktig virtuell krets for a gi ATM-nivaforming og sorge for at det ikke skjer blokkering mellom ledninger i ulike eller like trafikklasser.

Opptil 8 permanente virtuelle kretser per HWIC med per-VC (virtuell krets) ko.

Aktiverer flere okter med et rikt sett med Cisco IOS Software IP QoS-funksjoner som er relevante for sma og mellomstore bedrifter og sma avdelingskontorer med 50 til 200 ansatte.

Punkt-til-punkt-protokoll (PPP) over ATM.

Sikrer kompatibilitet med eksisterende nettverk.

F5 OAM Continuity Check (F5OAMCC)

Stotter drift, administrasjon og vedlikeholdsstotte for bruk av F5-segment og end-to-end-kontinuitetskontrollceller for a oppdage tilkoblingsfeil ved ATM-laget; Enkle nettverksadministrasjonsprotokoll (SNMP) varsler genereres nar virtuelle kretsfeil oppdages.

Interim Local Management Interface (ILMI)

Stotter innstilling og opptak av ATM-lag og virtuelle kretsparametre pa ATM-grensesnitt som er nyttige for permanent virtuell krets (PVC) autodiscovery.

PPP over Ethernet-klient.

Oppfyller kravene til tjenesteleverandoren og eliminerer behovet for tilleggsnettverksprogramvare pa LAN-tilkoblede klient-PCer.

RFC 1483 ruting.

Stotter RFC 1483 routing.

ATM oversubscription for DSL.

Tillater konfigurasjon av bandbreddeoverskriving for VBR og UBR + tjenesteklasser.

For DSL-linjer, aktiveres en prioritet og en vanlig (nonpriority) ko for trafikkstrommer.

IMA (bare pa HWIC-4SHDSL)

ATM Forum-standard som gir en skalerbar og kostnadseffektiv mate for tjenesteleverandor og sluttkunder a utvide WAN-bandbredde ved a binde en til fire G.SHDSL-koblinger.

Tabell 4. DSLAM-interoperabilitet.

Alcatel ASAM 7300.

ECI HiFocus SAM 480.

Lucent Stinger FS.

Tabell 5. Plattformstottedetaljer.

Cisco 1841, 2801, 2811, 2821, 2851, 3825 og 3845.

Cisco 1841, 2801, 2811, 2821, 2851, 3825 og 3845.

Ombord HWIC-spor pa alle plattformer.

Maksimum G.SHDSL hoyhastighets WAN-grensesnittkort per plattform.

Tabell 6. Maksimum G.SHDSL HWICs per plattform.

Maks antall G.SHDSL HWICs per plattform.

Cisco 1841 og 2801.

Cisco 2811 gjennom Cisco 2851, og Cisco 3825 gjennom Cisco 3845.

Tabell 7. Minimum Cisco IOS-programvareutgave.

Minimum Cisco IOS-programvareutgave.

Anbefalt Cisco IOS-programvareutgave.

Cisco IOS-programvarefunksjonssett.

Cisco 1841, 2801, 2811, 2821, 2851, 3825 og 3845.