Innholdsfortegnelse.

Jacquelyn Sundstrand Spesialsamlinger Telefon: (775) 682-5667 Faks: (775) 682-5724.

Innholdsfortegnelse.

Administrativ historie.

Den forste Gambling konferansen fant sted 9-11 juni 1974 pa Sahara Hotel, Las Vegas, Nevada. Konferansen ble holdt arlig til 1976 og deretter hver annen og deretter hvert tredje ar. Folgelig endret konferansens navn fra Arlig Gambling Conference til National Conference on Gambling and Risk Taking, og deretter til International Conference on Gambling and Risk taking. Konferansene ble arrangert under regi av William R. Eadington fra Economics Department of University of Nevada-Reno.

Gambling konferanser har ogsa blitt holdt i Australia i 1984, 1985 og 1986, og papirer ble presentert pa en mate som ligner pa gambling konferanser sponset av UNR. En mindre konferanse i England har de siste seks arene blitt koordinert av Society of the Study of Gambling. Materialer fra disse konferansene er tilgjengelige pa Special Collections Department of University of Nevada-Las Vegas.

Omfang og innhold.

Rekordene er delt inn i undergrupper som representerer individuelle konferanser. Hver undergruppe ble videre oppdelt i serier som svarer til de aktuelle papir- eller symposiumsesjonene i hver konferanse. De enkelte papirene er saledes i rekkefolgen av presentasjonen pa programplanen. Fra og med andre konferansen ble kassettopptak gjort av oktene; De fleste presentasjonene er representert enten av papir, tape eller begge deler. Selv om papirene er kopieringsrettede, har Spesialavdelingen fatt tillatelse til a gi referansekopier til forskere, som da ma pata seg ansvaret for a fa tillatelse til a publisere fra enkelte forfattere. Tape kan kopieres med tillatelse fra Eadington.

Som angitt av tittelen har konferansens omfang vokst gjennom arene fra noen fa presentasjoner til over forti papir og sytten symposiumsessioner, med presentere som kommer fra en rekke akademiske og forretningsdisipliner og fra mange land.

Hver sesjon pa en konferanse behandler temaet gambling fra en annen tiln rming. Typiske temaer gjennom arene inkluderer matematikk i spill, tvangsmottagere og deres behandling, den okonomiske effekten av gambling pa enkeltpersoner og regjeringer, spilllovgivning og kontroll, kasino markedsforing og ledelse, lotterier, sportsspill og mange andre. Presentatorer har brukt en rekke tiln rminger i deres papirer, for eksempel har de analysert de teoretiske aspektene av individuelle spill eller gjort psykologiske observasjoner av spillere og spill.

Denne samlingen inneholder ogsa eksemplarer av presentasjoner pa en gambling konferanse i Canberra, Australia, i 1984. Disse papirene utfyller de fra de amerikanske konferansene, som de inkluderer.

En viktig del av denne samlingen er en mappe av l replanmateriale fra William R. Eadingtons okonomi 411-611 kurs. Materialet bestar av mange fotokopier av artikler om gambling,

Denne veiledningen til Gambling Conference-dokumentene gir en detaljert liste over innholdet i samlingen. For hver okt er bade forfatter (e) og tittel gitt; tittelen er det som vises pa selve papiret, heller enn pa programplanen, da forfattere noen ganger endret titlene eller til og med fokuset pa papirene mellom tiden programmet ble skrevet ut og papiret ble levert. Programplaner for hver konferanse er arkivert i begynnelsen av hver undergruppe, som er abstrakter og ordrelister nar det er tilgjengelig.

Forskere kan ogsa v re interessert i a l re at alle avisene fra den forste konferansen, med unntak av de som er skrevet av Igor Kusyszyn og Ivan Light, ble utgitt i boka Gambling and Society, redigert av William R. Eadington (Charles Thomas & amp; Co., Springfield, Il, 1976). En kopi er en del av Spesialsamlingens bokhold. Papirene fra den 7. konferansen (1987) vises ogsa i publisert form, men er en del av denne manuskriptsamlingen.

Begrensninger.

Samlingen er apen for forskning. Materialer ma brukes pa stedet; forhandsvarsel foreslatt. Tilgang til deler av denne samlingen kan v re begrenset etter bestemmelser i statlig eller foderal lov.

Umiddelbar kilde til oppkjop.

Donert av William R. Eadington circa 1980.

Ordning.

Rekordene til Gambling konferansen er delt inn i folgende undergrupper: Serie 1. Forste arskonferanse. 1974. Serie 2. Andre arlige konferanse. 1975. Serie 3. Tredje arskonferanse. 1976. Serie 4. Fjerde Konferanse. 1978. Serie 5. Femte Konferanse. 1981. Serie 6. Sjette konferanse. 1984. Serie 7. Papir presenteres ikke pa konferanser. Serie 8. Australian Gambling Conference Papers. 1984. Serie 9. Syvende internasjonale konferanse. 1987.

Indeksbetingelser.

Denne samlingen er indeksert under folgende overskrifter i nettkatalogen pa universitetsbiblioteker, University of Nevada, Reno. Forskere som onsker a finne relaterte materialer, oppfordres til a bruke folgende indeksbetingelser:

organisasjoner:

Administrative opplysninger.

Samling behandlet av Susan Searcy 22. februar 1988. Finne hjelp utarbeidet av Susan Searcy 22. februar 1988. Finne hjelp revidert av Jacquelyn Sundstrand 19. oktober 2008. Dette funnet ble produsert ved hjelp av Archivists ‘Toolkit 26. juli 2016.

Detaljert beskrivelse av poster.

Gruppe 1: Forste arlige konferanse om gambling, 1974.

Den forste arlige konferansen om gambling ble avholdt 9. juni, 1974, pa Sahara Hotel, Las Vegas, Nevada. Noen nitten papirer ble presentert; denne samlingen inneholder en kopi av kun to av disse presentasjonene, sammendrag av alle papirer og en skrevet kopi av programmet. Som nevnt tidligere ble publikasjoner av denne konferansen publisert som Gambling and Society; de to utelatelsene i denne boken vises nedenfor. Presentasjonene er arrangert alfabetisk med forfatterens navn.

Gruppe 2: Andre arlige konferanse om gambling, 1975.

Den andre konferansen om gambling ble avholdt 15.-15. Juni 1975, pa Harrahs hotell, Stateline Nevada. Denne undergruppen inneholder en programplan, abstrakter av papirer, et flertall av de presentert papirene og kassettopptak av mange av disse presentasjonene. Ogsa inkludert er papirer for en okt som ikke er oppfort i programmet (II / 9 / 1-6). Alle papirer er arrangert i okt rekkefolge: Serienumre ble tildelt hver sesjon av manuskriptkuratoren for enkel henting. I den folgende veiledningen er tittelen pa hver sesjon understreket og ligger foran listen over papirer som er en del av denne samlingen. Arrangementet av bandene folger det av papirene. Tape lagres separat i kassettene 1-2.

Gruppe 2, Serie 1: Matematiske strategier og kortspill.

Gruppe 2, Serie 3: Emner i eksperimentell psykologi.

Gruppe 2, Serie 4: The Compulsive Gambler.

Gruppe 2, Serie 5: Gambling og okonomisk analyse.

Gruppe 2, Serie 6: Den sosiale psykologien til nevada kasinoer.

Gruppe 2, Serie 7: Anvendelser av matematikk til gambling.

Gruppe 2, Serie 8: Patologiske spillere.

Gruppe 2, Serie 9: Ekstra sesjon ikke oppfort pa formell programplan.

Gruppe 3: Tredje konferanse, 1976.

Den tredje konferansen ble holdt pa Caesars palass, Las Vegas, Nevada, fra 19-21 desember 1976. Oppforingene i denne undergruppen inkluderer bade papirer og sessband; Imidlertid er bare omtrent halvparten av papirene som presenteres, en del av denne samlingen. Serienummer har blitt tildelt av manuskriptkuratoren, men folg ikke den noyaktige bestillingen som vist pa programskjemaet. Kassettband for hver okt har samme nummer som okten og er lagret i bandboks 3.

Matematikk og gambling.

Policing Legal Gambling.

Juridiske problemer i Casino Gambling: Korttellingskontroversen. [Bare tape]

Nye Gambling Games.

Rapport fra Kommisjonen om gjennomgang av nasjonal politikk mot gambling.

Lotterier (En annen visning og nav rende statslott Lotterier)

Gambling og humaniora.

Den kompulsive gambler.

Analyse av racingbanespill.

Casino Marketing.

Casino Management.

Gruppe 4: Fjerde Konferanse, 1978.

Den fjerde konferansen om gambling ble avholdt 17-19 desember 1978 pa MGM Grand Hotel, Reno, Nevada. Som med tidligere undergrupper ble individuelle konferansepapirer og symposiumsesjoner tilordnet serienumre av manuskriptbehandleren; Disse tallene samsvarer med rekkefolgen av presentasjonen pa programplanen. Papers for en unotert sesjon er ogsa inkludert (IV / 18 / 1-4). Band for hver okt har samme serienummer som den skrevne versjonen og er arkivert i bandkasser 4-5.

Gruppe 5: Femte nasjonale konferansen, 1981.

Den femte nasjonale konferansen om gambling og risikotaking ble avholdt pa Caesars Tahoe Hotel og Casino 22. oktober, 25.-25. 1981. Denne konferansen sa en stor ekspansjon i antall symposier og papirsesjon til trettito. De fleste av papirene som presenteres er en del av denne samlingen, som er tapes av de fleste okter. Inkludert i undergruppenes forste mappe er en prisliste og bestillingsskjema for a fa transkripsjoner av individuelle okter. Band til undergruppe V lagres i kassettene 6-8.

Gruppe 6: Sjette konferanse, 1984.

Den sjette nasjonale konferansen om gambling og risikovurdering ble avholdt 9. desember, 1984, pa Ballys Park Place Casino Hotel, Atlantic City, New Jersey. Det ble presentert tjuefem papirmoter og elleve symposietimer. Denne undergruppen inneholder mange av disse presentasjonene pa enten papir eller kassettband, samt en omfattende publisering av abstrakter av presentasjoner. Med mindre annet er nevnt, har Special Collections Department et band for hver okt; De samme undergruppe- og serienumrene som ble tildelt papirpresentasjoner ble gitt til de tilsvarende bandene. Tape lagres i bandkasser 9-10.

Gruppe 7: Papir presenteres ikke pa konferanser.

Denne undergruppen inneholder papirer som ikke ble presentert pa spillkonferansen. Forfatterne var hyppige presentatorer av papirer, og disse artiklene folger temaer som er felles for de fleste motene. Ogsa inkludert er en gruppe av lesninger pa gambling brukt av William Eadington for hans okonomi 411-611 kurs ved University of Nevada-Reno. Papirene er arrangert alfabetisk av forfatteren; Noen papirer har ingen forfattere eller tittelsider.

Gruppe 8: Gambling i Australia, 1984.

Denne undergruppen inneholder avhandlinger presentert pa Australian National University Public Affairs Conference pa Gambling i Australia, 4. til 6. juni 1984, i Canberra. Denne samlingen inneholder omtrent halvparten av de presentert papirene; de er arrangert i okt nummer rekkefolge. Ingen band er tilgjengelig.

Gruppe 9: Syvende konferanse, 1987.

Denne undergruppen bestar av papirer presentert pa den syvende internasjonale konferansen om gambling og risikovilligelse 23.-26. Juni 1987 i Ballys Grand Hotel and Casino, Reno, Nevada. Forti papir og sytten symposium okter ble presentert. Organiseringen av avisene for denne konferansen varierer fra det som foregikk i de foregaende konferansene. Disse papirene ble redigert for publisering av William R. Eadington av UNR; sekvensen av papirene gjenspeiler publiseringsarrangementet i stedet for deres ordre med presentasjon pa konferansen. Pa tidspunktet for denne skrivingen er det ingen tape av oktene.