MERK: Dette produktet selges ikke lenger og kan ikke stottes.

Se End-of-Life Notice for a l re:

Sluttdato og utlopsdatoer Hvilke erstatningsprodukter er tilgjengelige Informasjon om produktsupport.

Integrerte tjenester for avdelingskontorer og SMBer.

Cisco 3825 Integrated Services Router er en del av Cisco 3800 Integrated Services Router Series som kompletterer Portfolio Integrated Services Router.

Cisco 3825 Integrated Services Router gir folgende stotte:

Wire-speed ytelse for samtidige tjenester som sikkerhet og stemme og avanserte tjenester med opptil halvparten T3 / E3 priser Forbedret investeringsbeskyttelse gjennom okt ytelse og modularitet Forbedret investeringsbeskyttelse gjennom okt modularitet Okt tetthet gjennom WAN Interface Card Slots ) Enhanced Network Module Slot Stotte for over 90 eksisterende og nye moduler Stotte for flertallet av eksisterende AIM, NM, WIC, VWIC og VICs Integrert GE-porter med kobber- og fiberstotte Valgfri Layer 2-koblingsstotte med Power over Ethernet (PoE) (som et alternativ), stotter 36-port Cisco EtherSwitch-modulen (NMD-36ESW) Sikkerhet ombordkryptering Stotte for opptil 2000 VPN-tunneler med AIM-EPII-PLUS-modulen Antivirus-forsvarsstotte via NAC-inngangsforebygging (NAC) samt statisk Cisco IOS-brannmur-stotte og mange flere viktige sikkerhetsfunksjoner Taleanalog og digital taleanropsstotte Valgfri talemeldingsstotte Valgfri stotte for Cisco CallManager Express for lokal samtalebehandling i frittstaende virksomhet for opptil 168 IP-telefoner Valgfri stotte for Overlegen eksternt nettstedstelefoni-stotte for lokal samtalebehandling i smabedriftsavdelinger for opptil 336 IP-telefoner.

Relaterte Multimedia Demos.

Se denne Flash-demoen for a l re mer om Cisco Integrated Services Router-tilbud for Enterprise-kunder.