Det Angelika systemet er laget for a passe ved a spille roulette, og det er den tyske Angelika Tepperwein. Den strategi hun har utviklet, har som mal a oke muligheten for a oke lonnsomheten ved a plassere pa en rasjonell mate. Det er mulig a bruke dette systemet nar du bruker live-roulette, online roulette av mobilt roulette gar spille. Det prinsippet om systemet er veldig enkelt, fordi det gar av en bestemt innsats fra spillingen av roulettespelen. Den tyske kvinne som dode det til hennes navngitte Angelika-system har tenkt, har i mange ar hatt mange fordeler.

Innlegg tilpasse seg pa utfallet.

Det Angelika systemet kan best brukes ved gambling pa roulette, hvor du satser pa svart, rodt, ujevnt, til og med, forste attende tall eller siste atten tall. Du bestemmer deg for en innsats for a spille med deg, og du ma ogsa angi en innsats. Det er for eksempel mulig a spille med en innsats pa 5 euro og innsatsen til a bestemme pa 0,50 euro.

Vinner du ved forste innsats pa 5 euro? Da reduserer du den neste innsatsen med 0,50 euro og legger deg 4,50 euro inn. Hvis du na har den forste runden, sa er det ikke lykkedes a fa med deg, og du mister innsatsen pa 5 euro, sa oker du ved neste spillrunde med innsatsen med 0,50 euro. Dor pa svart, rod, ujevn, jevn, forste og siste av de siste atte arene, har 50 prosent sjanse for gevinst. Avhenger da av muligheten for at ballen kommer pa boksen gronn 0 kan ligge. Derfor er det Angelika systemet ogsa sa bra a tilpasse ved denne typen innsats.

Det er flere systemer for roulette som har noe som har a gjore med Angelika-systemet, som Ascot-systemet til D’alembert-strategien. Ved mange systemer blir det en strategi fulgt som vedrorer opplysningens hoyde som skal legges ved en bestemt utgave.

Slik gjelder det ikke bare for de ovenfor nevnte systemene, men for eksempel ogsa for Martingale systemet, hvorved innsatsen ved tap hver gang blir fordoblet. Ieder systeem har imidlertid en unik synspunkt med hensyn til innsatsene som skal legges til grunn.

Det er fortsatt hyggelig a vite at Angelika Tepperwein i lopet av arene har blitt kjent med a bruke sin egen strategi. Den kvinne har nemlig fatt mye penger sammen med gambling pa roulette i fysiske kasinoer. De internettcasino har bestatt da ikke. Har du tvil om at dette systemet er sa profittabelt? Du har alltid muligheten til a spille gratis roulette. Det er en utmerket mulighet til a bruke Angelika systemet i praksis uten at risikoen din gar for a tape penger.

Vinn deg med gratis roulette spill nar du bruker systemet, sa er det naturlig for handen for penger a ga gambling og bruk Angelika systemet.